WAT IS DE CANDIDATE JOURNEY?

Hoe kom je op het lijstje met favoriete werkgevers terecht? Allereerst door een goede werkgever te zijn. Maar hoe zorg je dat iedereen dat ook weet? Door onderscheidend te zijn in je communicatie en sollicitatieproces. Om te weten hoe je dat aanpakt, breng je eerst je candidate journey (kandidaatreis) in beeld. Dat is het proces vanaf het moment dat de kandidaat zich bewust wordt van je bestaan, tot aanname en inwerkperiode. Iedere kandidaat die aangenomen wordt, heeft al deze stappen doorlopen.
Zodra je de candidate journey in beeld hebt voor jouw organisatie, kun je aan de slag met het optimaliseren van je marketingcommunicatie en sollicitatieproces.

Werkwijze
Je neemt iedere stap van de candidate journey onder de loep en kijkt daarbij zowel naar je proces als de kandidaatbeleving.

Bij het proces kun je denken aan: Waar en hoe ben je te vinden? Hoe kan de kandidaat contact met je opnemen? Is de informatie volledig? Hoe snel wordt er gereageerd en op welke wijze? Hoe is de sollicitatieprocedure ingericht en is de communicatie helder?

Net zoals een consument zoekt naar beleving bij het kopen van een product, is er bij kandidaten behoefte aan beleving bij een bedrijf en in het sollicitatieproces. Onze keuzes worden 95% door ons onbewuste brein gemaakt. Welke emotie maakt jouw website, je communicatie los? Hoe spreek je sollicitanten aan en hoeveel beleving voeg je toe? 

Vervolgens optimaliseer je je candidate journey door per fase de vraag van je kandidaat te beantwoorden. Heeft je kandidaat in de fase van bewustwording interesse in een hele lap tekst over een vacature? Sorry, maar nee. Hij weet niet eens wie je bent. Dus waarom zou hij dan tijd maken om een hele lap tekst te lezen?

Wat dan wel? Achterhaal welke behoefte er leeft en speel daar op in. Een kandidaat persona is in deze fase onmisbaar. Een twintiger is wellicht op zoek naar meer autonomie en ontwikkeling, terwijl een dertiger dichter bij huis wil gaan werken en een vijftiger stabiliteit zoekt. 

Het opstellen en optimaliseren van je kandidaatreis vergt focus en tijd. Ben je zelf verantwoordelijk voor het proces en/of de marketingcommunicatie? Vraag dan of iemand anders met je meekijkt, voor een frisse en positief-kritische blik. 

Wij helpen je om de candidate journey in beeld te brengen en te optimaliseren. Hiervoor houden we interviews met nieuwe medewerkers in de organisatie en nemen we je communicatie en wervingsproces onder de loep. Vanuit de kandidaat persona gaan we op zoek naar de behoeftes van jouw doelgroep. Hieruit volgt een advies voor het optimaliseren van je candidate journey. Bij de uitvoering van dat advies nemen we desgewenst een leidende of ondersteunende rol in.